mål for det kommende skoleår

egomentalitet:

• at overleve

(via efternoeler)

86 notes